Adomány Kárpátaljára – Az ungvári rabbi is bekapcsolódott a Karitatív Tanács munkájába

Ungvárra érkezett a CEDEK Iz­raelita Szeretetszolgálat adomá­nya a Karitatív Tanács idei ado­mány­gyűjtő akciójának első ál­lomásaként.

karitatív tanács, adomány, CEDEKA Karitatív Tanács kezdeményezésére tavaly az EMIH nagy mennyiségű gyógyszert és gyógyászati segédeszközt adományozott kárpátaljai magyaroknak. A szervezet idei akciója két részre oszlik: elsőként a tagszervezetek pénzt gyűjtöttek kárpátaljai társszervezeteik számára. Ennek keretében CEDEK szeretetszolgálat 700 ezer forintot gyűjtött össze, amivel az ungvári zsidó közösség rászorulóit és a helyi lubavicsi rabbi, Menáchem Mendel Wilhelm munkáját támogatták.

Az akció második részére májusban kerül sor, amikor a Karitatív Tanács adománykonvoja elindul Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra, hogy az ott élő magyaroknak tartós élelmiszert és gyógyászati eszközöket vigyenek. Az EMIH idén is gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket és kórházi felszerelést adományoz.

A pénzadomány felhasználásáról Mendel Wilhelm rabbit kér­deztük. Wilhelm rabbi és felesége rendszeresen osztanak adományokat a kárpátaljai zsidóknak.

– Pár hete megérkezett Önökhöz az EMIH adománya. Hogyan sikerült felhasználni az összeget?

– A környék zsidósága nevé­ben szívből mondok Önöknek kö­szönetet. Közösségük fontos ado­mánya éppen a legjobbkor ér­kezett meg hozzánk, mind Kárpátalja gazdasági helyzete miatt, mind pedig amiatt, mert éppen peszách ünnepe előtt voltunk, és ebben az időszakban gondot fordítunk arra, hogy minden zsidónak legyen mivel ünnepelnie, és teljesítenie a maceszevés micváját.

– Mire futotta a közösség adományából?kárpátalja, CEDEK adomány

– Chábád sliáchként feladatunk gondoskodni minden zsidó szellemi és ezzel együtt testi táplálékáról. A környéken élő zsidók peszáchra kóser élelmiszereket kaptak tőlünk, kóser baromfihúst és halat, bort, szőlőlét, cukrot, sót, tejet, és sok mást.

– Milyen a zsidó élet Ungváron?

– Feleségemmel, Szárával – él­jen sokáig – és nyolc gyerekünk­kel lakunk ebben a városban közel négy éve. Hála Istennek jó kapcsolatot építettünk ki a kárpátaljai városok zsidó lakosságával, akik közül a legtöbben nagyon szeretnének a zsidóság igazi örökségéhez csatlakozni és visszatérni a gyökereikhez.

Az EMIH több millió forint értékű adománnyal segíti az ukrajnai rászorulókat

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a mindennapokban szükséges alapvető gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel támogatja az ukrajnai nélkülözőket. A zsidó szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kezdeményezéséhez csatlakozva nagy mennyiségű adománnyal járul hozzá a humanitárius válsággal küzdő, szomszédos országnak nyújtott magyar segélyszállítmányhoz.

Az adománygyűjtés szándékát az ukrán-orosz konfliktus miatt a szomszédunkban kialakult humanitárius vészhelyzet hívta életre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett döntéshozó szervként működő Karitatív Tanács felhívására válaszul az EMIH önkéntes felajánlást tett az adománygyűjtésben való aktív részvételre, és csatlakozott az ökumenikus szervezéshez.

A magyarországi zsidó közösségek által szervezett gyűjtés eredményeként az elmúlt hónapok során több száz adományozó jóvoltából számos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz érkezett a Hitközség zsinagógáiba, valamint az ugyancsak az EMIH fenntartásában lévő Olajág Otthonokba, melyek lakói az elmúlt időszakban maguk is aktívan részt vettek az adománygyűjtésben.

A Karitatív Tanács tagszervezetei (Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Katolikus Karitász Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és Magyar Vöröskereszt) mellett meghívott civil- és egyházi szervezetek közreműködésével zajló adománygyűjtés folyamatát Soltész Miklós államtitkár felügyelte. A karitatív akció eredményes lebonyolítása érdekében a szervezők mindvégig egyeztettek az ukrajnai magyar nagykövetséggel.

A zsidó szervezet által összegyűjtött, felerészben Kárpátalját, felerészt a Kárpátokon túli ukrán területeket célzó szállítmányt Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija adta át Soltész Miklósnak május 26-án, az EMIH által fenntartott zuglói Páskál Otthonban. Az eseményen Köves Slomó rabbi a zsidóság össztársadalmi részvételének fontosságát hangsúlyozta: „Az adakozás, a társadalmi felelősségvállalás a kezdetektől fogva sarkalatos pontja a zsidó vallásgyakorlatnak. A segítségnyújtás szándéka, a szükséget szenvedők felé fordulás azonban nem ismer felekezeti hovatartozást.

Ezért is éreztük erkölcsi kötelességünknek, hogy magyar zsidóként tevékeny részt vállaljunk nélkülöző honfitársaink és a tágabb környezetünk kilátástalan helyzetben lévő rétegeinek támogatásában egyaránt.”Az EMIH a mostani alkalommal – az Olajág Otthonok lakóinak hathatós segítségével – nagyságrendileg 4 millió forint értékű adományt gyűjtött össze, mely tartalmaz 2500 doboz gyógyszert és 150 különböző gyógyászati segédeszközt is.

Az EMIH további segélyszállítmányok gyűjtését is tervezi a jövőben, melyekben fontos szerepet szánnak a Kárpátaljáról elszármazott, külföldön élő magyar zsidók felajánlásainak is. Soltész Miklós államtitkár szintén az összefogásban rejlő erőre helyezte a hangsúlyt a közös akció sikerét méltató beszédében: „Évek óta rendszeresen segítjük a Karitatív Tanács koordinálásában a Kárpátaljai rászorulókat.

Az idei évben a Karitatív Tanács és a meghívott tagok segítségével komoly mennyiségű adományt sikerült összegyűjtenünk, így egy 8 kamionból álló 100 millió forint értékű segélyszállítmány fog útnak indulni Magyarországról június 2-án Ukrajna irányába. Ez alkalommal az ukrajnai helyzetre való tekintettel a Kárpátokon túli területekre is eljut 4 kamion, hogy az ottani ukrán rászorulókon is segítsünk az adományokkal.”

További információért hívják a +36 30 352 00 88-as telefonszámot.

Minden segítség számít!