nevelőszülő

CEDEK Szeretetszolgálat Nevelőszülői Hálózata 

Szeretetszolgálatunk 2020 január elsejével elindította Nevelőszülői hálózatát. Erről megjelent cikkünket elolvashatják a zsido.com-on.

Jórészt Pest megyében élő nevelőszülők és gyermekek létszáma folyamatosan növekszik, és a hálózatunkba már az ország egész területéről lehet jelentkezni

De mit is jelent ez a gyakorlatban, mit csinál és hogyan válhat valakiből nevelőszülő?

Mit jelent, hogy állami gondozás, nevelésbe vétel?

Amikor állami gondozásról, állami gondozottakról beszélünk, akkor azokra a kiskorú gyermekekre kell gondolnunk, akiket valamiért a vérszerinti családjuk nem tud megfelelően ellátni. Ennek sok minden állhat a hátterében például a család vagy a szülők életvitele, bántalmazás, hajléktalanság. Csupa olyan tényező, mellyel a szülők önhibájukból vagy azon kívül, de veszélyeztetik a gyermekük egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését. Ezért ezeket a gyermekeket a védelmük érdekében ki kell emelni ezekből a családokból és biztonsága kell őket helyezni. Ez az elhelyezés akár több évig is tarthat. És ennek egyik legfontosabb formája ma Magyarországon a nevelőszülői család.

Magyarországon jelenleg közel 24 000 gyermek él állami gondozásban. Ezek a gyerekek a nevelésbe vett gyermekek.

Mit jelent nevelőszülőnek lenni?

A nevelőszülő saját otthonában a nála ideiglenesen, átmenetileg elhelyezett gyermeknek nyújt teljes körű ellátást.

Mit jelent ez a teljes körű ellátás?

Összefoglalva azt jelenti, hogy maximálisan biztosítja a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges kereteket.

Segíti a gyermek kapcsolattartását a vérszerinti családjával. Elősegíti azt, hogy a gyermek visszakerüljön a családjába.

Mintát ad a gyermek számára a családi együttélésből, problémamegoldásból, segíti tanulásban és képessé teszi arra, hogy felnőttként képes legyen az egészséges, önálló életvitelre.

Azokban az esetekben, ahol ez nem lehetséges és a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek örökbefogadhatóvá válik, ott azon dolgozik, hogy elősegítse az örökbefogadó szülő kapcsolatának megfelelő kialakulását a gyermekkel. Segítse a sikeres örökbefogadást, együttműködjön az ebben a folyamatban dolgozó a szakemberekkel.

Foglalkoztatási jogviszony

Aki nevelőszülő lesz az a 513/2013. (XII. 29.) Kormány rendelet és a Gyvt. 66§-a által szabályzott különleges foglalkoztatási jogviszony keretei között végzi tevékenységét. A nevelőszülő tevékenységért bérjellegű díjazásban részesül, egészségügyi ellátásra és nyugdíjra lesz jogosult. Nevelőszülői foglalkoztatása mellett folytathat egyéb kereső tevékenységet, amennyiben az nem akadályozza nevelőszülői feladatainak ellátásában.

A gyermekek után jogosult a családi adókedvezmény és a családi pótlék és a gyed igénybevételére.

Amennyiben Önt is érdekli a nevelőszülői munka, kérem jelezze felénk és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Elérhetőségek:

Telefonszám: 06-20/440-1410

E-mail cím: jelentkezem@cedek.hu